Kontrola termowizyjna budynku, przekazując dokładne informacje o temperaturze danego odcinka ściany, daje odpowiedź na bardzo istotne pytanie: czy dany budynek jest dostatecznie zaizolowany, czy grubość i jakość izolacji jest wystarczająca i czy nie ma ubytków w izolacji.

Każda wada izolacji – projektowa, wykonawcza, powykonawcza – zwiększa straty ciepła i koszty ogrzewania. Wadą jest np. złe przygotowanie podłoża pod warstwę docieplenia. Przed przystąpieniem do prac związanych z dociepleniem należy usunąć wszystkie luźne części tynku, uzupełnić ubytki i zagruntować ścianę, wyrównując przez to chłonność podłoża.

Niektóre wady wykonawcze powodują zmianę warun¬ków pracy wytrzymałościowej, a w kon¬sekwencji mogą powodować dalsze uszkodzenia.

Należy pamiętać, że nawet niewielkie błędy w wykonaniu izolacji ścian będą skutkować znacznymi stratami ciepła. Użycie najbardziej energooszczędnych materiałów przy budowie nie pomoże, jeśli ubytki i mostki termiczne powstające w spoinach elewacji pozwolą na infiltrację zimnego powietrza do środka.

Kontrola termowizyjna umożliwia natychmiastową detekcję liniowych i punktowych mostków termicznych, wadliwych połączeń elementów przegród zewnętrznych czy po prosu ubytków w izolacji.Więcej czytaj w części kontrole z wewnątrz: izolacja ścian i kontrole z zewnątrz: ściany zewnętrzne i elewacja.