Ściany zewnętrzne stanowią zwykle ok. 10% łącznych kosztów budowy domu (bez wykończenia wnętrz). Obok ich podstawowej funkcji – konstrukcyjnej, istotne są także inne funkcje, w tym głównie izolacyjna (zarówno termiczna, jak i akustyczna), a także paroprzepuszczalność i nasiąkliwość. Powyższe funkcje zależą głównie od rodzaju wykorzystanych przy budowie materiałów.

Odnośnie jakości termicznej ścian, określa ją wspominany już współczynnik przenikania ciepła U. Poprawnie wykonana i zaizolowana ściana ma współczynnik U poniżej 0,3 W/(m²K).





W zależności od rodzaju ścian, normy przenikania ciepła są różne. W przypadku ścian jednowarstwowych, gdzie warstwa konstrukcyjna pełni także funkcję izolacyjną, współczynnik U powinien być niższy niż 0,5 W/(m²K), zwykle jednak także osiąga wartość poniżej 0,3 W/(m²K) z uwagi na współczesne materiały budowlane. W przypadku ścian dwuwarstwowych i trójwarstwowych, współczynnik U powinien być niższy niż 0,3 W/(m²K) – zależy to jednak głównie od zewnętrznej warstwy izolacyjnej, ponieważ wykorzystane do budowy bloki lub cegły pełnią głównie funkcję nośną, w mniejszym stopniu mają wpływ na jakość termiczną budynku. Lepszym rozwiązaniem w przypadku warstwy nośnej jest zastosowanie materiałów typu bloki z betonu komórkowego. Zaletą ścian trójwarstwowych, wykorzystywanych najczęściej w budowie domów energooszczędnych, jest duża akumulacja ciepła.

W starym budownictwie domów 1-rodzinnych ściany zewnętrzne często wymurowane były z cegły pełnej. Taka jednorodna konstrukcja o grubości ok. 0,5 m, 2-stronnie otynkowana, posiada współczynnik ok. 1,2 W/(m²K), czyli mamy tu niezgodność ze współczesnymi normami polskimi. Tymczasem po dociepleniu i osiągnięciu wymaganego współczynnik 0,3 W/(m²K) osiągamy 4-krotne zmniejszenie przenikania ciepła. Nie jest to oczywiście tożsame z 4-krotym zmniejszeniem kosztów ogrzewania, ponieważ ubytki ciepła mają zawsze miejsce także w innych miejscach, takich jak stopy, drzwi i okna, wentylacja.

Kontrola termowizyjna wskaże miejsca pogorszonej izolacji i zwiększonych strat ciepła. Wskaże mostki termiczne, błędy wykonawcze, luki w ciągłości ocieplenia, ubytki w elewacji.



Więcej czytaj w części kontrole z wewnątrz: izolacja ścian.