Kontrola termograficzna dachów, nadproży, wieńców i stropów pozwala ocenić wielkość strat ciepła. Ograniczenie strat ciepła w przypadku stwierdzenia wad podczas kontroli termowizyjnej jest trudne, wiąże się bowiem zwykle z modernizacją jego izolacji termicznej i/lub przeciwwilgociowej.

W przypadku dachów (uwaga: kontrola jest możliwa, o ile jest możliwość dostępu wizualnego np. z wyższego budynku lub z wysięgnika), zastosowanie odpowiedniego materiału pokrycia, a także materiału izolacyjnego nie wyeliminuje, ale ograniczy przenikanie ciepła z domu na zewnątrz. Należy pamiętać, iż obok izolacji termicznej (w naszych warunkach klimatycznych co najmniej 15 cm, tj. wysokość najczęściej stosowanych krokwi, zaleca się jednak zwiększenie grubości do 25 cm i więcej), bardzo ważna jest też izolacja przeciwwilgociowa – w przypadku zawilgocenia izolacji, nie spełni ona swej funkcji, a dodatkowo ryzykujemy nawet uszkodzenie więźby dachowej.Zwiększenie izolacji termicznej do 25 cm i więcej ma szczególne znaczenie w przypadku wykończenia dachu blachą, ponieważ grubsza warstwa izolacji lepiej chroni wnętrze domu przed wysoką temperaturą (blacha nagrzewa się szybciej niż np. dachówki ceramiczne).

Wreszcie, należy też pamiętać o przeznaczeniu poddasza. Izolacja cieplna powinna być dostosowana do tego, czy poddasze pełni funkcję użytkową czy nie. W przypadku nieużytkowych poddaszy można nawet spotkać się z sytuacją skutecznego (np. 30 cm) wyłożenia izolacji poziomej pod poddaszem, pozostawiając poddasze strefą „zimną” i rezygnując z ocieplenia samego dachu. W przypadku poddaszy użytkowych, izolację kładziemy na konstrukcji dachowej (najlepiej dwuwarstwowo – pierwsza warstwa izolacji między krokwiami, druga pod nimi). Dwuwarstwowa izolacja o odpowiedniej grubości zwykle skutecznie chroni przed powstawaniem mostków termicznych (pod warunkiem zachowania całkowitej szczelności – nawet najlepiej zaizolowany dach nie spełni swej funkcji w przypadku przenikania wilgoci).

Nadproża i stropy to częste miejsca powstawania mostków termicznych. Może to doprowadzić do pojawienia się pleśni i zagrzybienia wewnątrz sąsiadujących pomieszczeń.

Kontrola termowizyjna w wielu przypadkach wskazuje na błędy wykonawcze, najczęściej na niedostatecznie zaizolowane miejsca łączenia połaci dachów z murem, na łączeniach skosów dachu lub na wykończeniach nadproży i stropów. Dobrze wykonana izolacja powinna charakteryzować się jednolitym kolorem na termogramach, bez jasnych (pomarańczowych, żółtych) miejsc, wskazujących na mostki termiczne. Wskazane podczas kontroli błędy, o ile podjęta zostanie decyzja odnośnie modernizacji, powinna być przeprowadzona od zewnętrznej strony domu.