Balkony i loggie są często mostkami termicznymi – są one zwykle przedłużeniem stropu, straty ciepła występują więc często w miejscu ich łączenia ze stropem. Dodatkowo balkony zarówno z uwagi na ich bezwładność termiczną (wynikającą z ich masy oraz z grubości materiału), jak i z uwagi na ich ekspozycję, są silniej niż sąsiadujące z nimi ściany wystawione na działanie wiatru i konwekcji.

Mostki termiczne spotykane w wielu skontrolowanych balkonach widoczne są głównie na czołach płyt balkonowych oraz bezpośrednio na stykach czoło płyty balkonowej/góra płyty balkonowej oraz czoło płyty balkonowej/dół płyty balkonowej. Wynika to często z braku staranności przy pracach wykończeniowych (prawdopodobne braki/luki w miejscu styków płyt styropianu). Staranne wyłożenie styropianem (góra, dół, czoło płyty, szczelność płyt styropianu) jest zwykle wystarczająca, aby uniknąć mostków termicznych.Loggie z kolei mają zwykle wyższą temperaturę od sąsiadujących z nimi ścianami. Powodem jest ich kształt (wnęka) i wynikająca z tego zmniejszona konwekcja i oddawanie ciepła. Loggie mają zwiększony współczynnik emisyjności. Kontrolę z zewnątrz należy zwieńczyć weryfikacją temperatury ścian od wewnątrz.

Kontrola balkonów i loggi powinna opierać się na znajomości ich konstrukcji i uwzględniać porównanie z temperaturą innych balkonów i loggi na tej samej ścianie lub na sąsiednim budynku.