Świadczymy usługi lokalizacji wycieków ciepłej wody z rur CO/CW ukrytych w podłodze, ścianie itp. – bez potrzeby kucia całej powierzchni, wskażemy miejsce potencjalnego wycieku ciepłej wody.Awarie hydrauliczne mają czasem związek z wadliwymi materiałami hydraulicznymi (przykłady poniżej). Przy montażu instalacji hydralicznej, nie warto oszczędzać na materiałach! Koniecznie należy też kontrolować jakość (markę) zamawianych przez wykonawcę/hydraulika materiałów, które miałyby zostać u Pastwa zamontowane.

Wada przykład 1 Wada przykład 1 Wada przykład 1
Powyżej: prosimy kliknąć na zdjęcie celem jego powiększenia.

Każdorazowo bez względu na rodzaj wycieku, jego widoczność zależy od jego wielkości, w mniejszym stopniu także od rodzaju i grubości podłoża (zwykle wycieki ciepłej wody są i tak dość dobrze widoczne w typowych podłogach z wylewką i gresem). Klient musi natomiast zapewnić dostęp wizualny do każdego miejsca, w którym potencjalnie może znajdować się wyciek (każdy zagrożony wyciekiem kawałek podłogi, ściany, itp.). Oznacza to odsunięcie wszelkich przedmiotów, zasłaniających miejsca, gdzie może znajdować się wyciek.

Przed kontaktem z nami, w przypadku podejrzenia o wycieku ciepłej wody w budynku, prosimy przygotować odpowiedzi na poniższe pytania:

 • jaki rodzaj systemu grzewczego jest zainstalowany,
 • czy miała miejsce wizyta hydraulika pod kątem sprawdzenia poprawności działania kotła, zapowietrzenia grzejników, itp.
 • czy zaobserwowano spadek ciśnienia w kotle (jeśli tak, to w jakim zakresie i w jakim przedziale czasowym i czy ciśnienie samoczynnie wraca do normy),
 • czy zasilanie kotła w wodę następuje automatycznie,
 • czy są widoczne gołym okiem objawy wycieku (zacieki, wilgoć, pleśń, inne),
 • czy w przypadku nieskorzystania z wody (łazienka, krany, itp.), licznik wody w dalszym ciągu wykazuje zużycie (kręci się),
 • czy metodą prób i błędów zidentyfikowano którego obiegu dotyczy wyciek (zakręcano i odkręcano zawory za kotłem grzewczym i sprawdzono czy i w jakim konkretnie przypadku powstaje wyciek),
 • czy w budynku jest założona instalacja wodnego ogrzewania podłogowego i czy jest to osoby obieg,
 • czy zawilgocenie występuje w okresach wzmożonych opadów deszczu.

 • Ponieważ temat jest złożony, po skontaktowaniu się z nami, zostaną państwo poproszeni o podanie większej ilości szczegółów (jakie objawy, czy jakieś weryfikacje – inne niż termowizyjne – zostały już przeprowadzone, itp.), które pomogą nam określić prawdopodobieństwo zlokalizowania wycieku. Termowizja umożliwi oczywiście bezbłędne wskazanie miejsc o podwyższonej temperaturze (np. wyciek). Proszę jednak pamiętać, że miejscem o podwyższonej temperaturze może być miejsce wycieku ciepłej wody, jednak może to być także miejsce o braku lub o pogorszonej izolacji. Dlatego też wskazanie kamery termowizyjnej nie zawsze musi oznaczać awarię hydrauliczną a Zleceniodawca bierze na siebie pełne ryzyko i koszt prac budowlanych/rozbiórkowych, związanych z usuwaniem awarii, w tym także w miejscach wskazanych na kamerze termowizyjnej jako o podwyższonej temperaturze (potencjalnie mogących oznaczać awarię hydrauliczną lub o pogorszonej/wadliwej izolacji i nieoznaczających awarii). Zlecenie usługi naszej firmie oznacza zrozumienie i akceptację tych warunków.

  W przypadku wycieków, nieszczelności i awarii hydraulicznych, Klient proszony jest o opłatę bez względu na wyniki kontroli.

  * * *

  Poza klientami indywidualnymi, świadczymy także usługi lokalizacji wycieków z sieci ciepłowniczych poza obrębem budynków. Przykładem są rury z ciepłą wodą ułożone w kanałach zbudowanych z prefabrykowanych płyt betonowych – choć tutaj kontrola może być utrudniona z uwagi na typ konstrukcji, jednak nawet i tutaj, wycieki większe niż 0,5 m³ na godzinę powinny zostać zlokalizowane, aczkolwiek z uwagi na mniej lub bardziej równomierne rozprzestrzenienie się wycieku wzdłuż kanałów w płytach betonowych (przez to powiększenie obszaru o podwyższonej temperaturze), obszar wskazany jako potencjalna awaria może być rozszerzony do kilku metrów.  Innym przykładem jest wyciek z rur ciepłowniczych poza obrębem budynków, gdzie rury ułożone są bezpośrednio w ziemi (bez płyt betonowych) – jest to zwykle łatwiejsze do lokalizacji z uwagi na punktowy (a nie rozłożony) obrys wycieku.

  * * *  Więcej czytaj w części kontrole z wewnątrz: wilgoć.