Powyżej: świeżo otwarte wejście na strychu. Widoczna ciemna zimna plama zarówno samego wejścia, jak i wychłodzone schody składane (nie jest to wada, ponieważ strych nie jest ogrzewany). Wada może być natomiast stwierdzona przed otwarciem wejścia na strych, poprzez stwierdzenie nieszczelności w wejściu i poprzez infiltrację zimnego powietrza od strony strychu (gdyby ciemne plamy były widoczne na termogramach przed otwarciem strychu).

Strychy budowane są zwykle jako pomieszczenia o obniżonej izolacyjności cieplnej. Widoczna czasem podczas kontroli podwyższona temperatura ścian strychów może być jednak skutkiem wad wykonawczych izolacji kładzionej na stropach.