Podczas standardowych kontroli sprawdzamy systemy wodnego ogrzewania podłogowego, pod katem ich szczelności i równomiernego rozkładu. Metoda ta pomoże zaoszczędzić pieniądze np. podczas usuwania usterek ogrzewania podłogowego – nie ma potrzeby niszczyć całej podłogi – precyzyjnie wskażemy miejsce usterki, o ile występuje. W przypadku stwierdzenia problemów podczas typowych audytów w domach jednorodzinnych, wymagana jest jednak czasem dodatkowa wizyta – nieszczelności w podłogówce najskuteczniej można zidentyfikować, kiedy na czas przyjazdu specjalisty obieg ogrzewania podłogowego jest zamknięty (wyłączony) i jest otwierany (włączany) dopiero po rozpoczęciu kontroli.Nie jest prawdą, że – jak niektórzy sądzą – że instalacja ogrzewania podłogowego działa bo „podłoga jest gorąca” i że raczej nie działa, bo „podłoga nie jest gorąca”. Otóż temperatura powierzchni podłogi nie powinna przekraczać 29 stopni, a w łazienkach i przy przegrodach zewnętrznych budynku (np. w wiatrołapie) nie powinna przekraczać 34 stopni. Przyjmuje się przez to, że gęstość strumienia ciepła nie może być większa niż około 80 W/m2. Z uwagi na w/w ograniczenia, przyjmuje się, że woda zasilająca ogrzewanie podłogowe nie powinna mieć temperatury przekraczającej 55 stopni.