Powyżej: niestarannie wykonana izolacja skutkuje zróżnicowaniem izolacyjności skosów poddasza. Nierównomierne rozłożenie wełny lub jej ubytki, niestaranne wykonanie zabezpieczenia w okolicach murłaty powodują stratę ciepła i grożą powstaniem zawilgocenia ściany.

Często na poddaszach spotykamy lokalne zawilgocenia wewnątrz ocieplenia z wełny mineralnej osłoniętej od wewnątrz płytą gipsowo-kartonową. Widoczne są wówczas na zdjęciach termowizyjnych obszary o obniżonej temperaturze, jednocześnie są one równoznaczne z zawilgoceniem.

Należy pamiętać, że izolacja poddasza zaadaptowanego do celów mieszkalnych musi być przeprowadzona bardzo starannie. Izolacja skośnych połaci dachowych powinna być wykonana przy wykorzystaniu materiałów o najlepszych właściwościach termicznych, co pozwoli na jak najmniejsze obniżenie wysokości pomieszczenia przy zapewnieniu jak najlepszych właściwości termicznych.