Piwnice to elementy domu, które zwykle narażone są na ciągły kontakt z wodą gruntową. Z tego powodu muszą być one należycie zabezpieczone przed wodzie zalegającej po opadach deszczu i podziemnej wodzie powodującej parcie hydrostatyczne.

Izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową fundamentów wykonuje się przy użyciu bezspoinowych płynnych substancji, odpornych na uszkodzenia mechaniczne i starzenie się. Generalnie, wszystkie izolacje płynne powinny być kładzione w dodatnich temperaturach i muszą mieć odpowiedni czas (zwykle kilkanaście godzin) na związanie się przed dalszymi pracami.Odnośnie izolacji termicznej z kolei, obowiązujące normy przewidują ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości 1 m poniżej poziomu gruntu (ocieplenie zwykle ma 8 cm). Jakość ocieplenia warunkuje późniejsze znaleziska na etapie kontroli termowizyjnych. Ociepla się najczęściej styropianem EPS100/FS20 ze specjalnymi, frezowanymi krawędziami, zabezpieczającymi przed powstawaniem mostków termicznych. Często również stosuje się tańsze rozwiązania, szczególnie w przypadku ścian trójwarstwowych (styropian EPS70/FS15).

Co ważne przy izolacji fundamentów i ścian piwnicznych, niektóre materiały (np. lepik na zimno, smoła), zawierające rozpuszczalniki i oleje, rozpuszczają styropian, a inne nie (np. emulsja asfaltowo-kauczukową).

Także możliwych do popełnienia błędów na etapie izolacji ścian piwnicznych jest dużo.
Więcej czytaj w części kontrole z zewnątrz: przyziemia i fundamenty oraz kontrole z zewnątrz: podpiwniczenia.