Kolejnym punktem jest kontrola obiegu wody w grzejnikach. Grzejniki bywają pokryte kamieniem, są podatne na rdzę, ożebrowania spełnia wówczas swą funkcję grzewczą tylko częściowo. Częstym problemem jest wpinanie do domowej sieci grzewczej nowego grzejnika o większym oporze hydraulicznym niż poprzednie, już zainstalowane – wówczas nowy grzejnik jest zimny lub letni, jest pomijany w rozdziale wody. Lub też podłączanie do jednej instalacji grzejnika z zaworem termoregulacyjnym i drugiego bez zaworu – ogrzana woda popłynie wówczas grzejnikiem bez zaworu, ponieważ ma on mniejszy opór hydrauliczny. Albo wszystkie grzejniki z maksymalnie otwartymi zaworami, podłączone równolegle do instalacji – woda może w niektórych przypadkach nawet nie dotrzeć do ostatnich grzejników. Przykładów jest więcej.

Rozwiązania mogą być różne, od regulacji grzejników (przykręcenie części z nich czyli zwiększenie ich oporu hydraulicznego, celem przekazania większego strumienia do pozostałych grzejników) po ich wymianę. W przypadku stwierdzenia problemów podczas kontroli termowizyjnej, zostanie to udokumentowane w formie termogramów, w zależności od naszych uwag powinniście Państwo potem już samodzielnie „poeksperymentować” w regulacji części grzejników, ewentualnie potrzebna może być dodatkowa wizyta hydraulika.

Wynikiem powyższych problemów jest nierównomierna praca grzejników, odbieranie ciepła w nieprawidłowej wielkości, powrót wody o zbyt wysokiej temperaturze z powrotem do kotła, nieekonomiczna praca kotła, niepotrzebnie zwiększone koszty.