Promocja Lepiej we dwoje

Wynagrodzenie z cennika podstawowego jest niższe o 100 zł netto (per Zleceniodawca) w przypadku, kiedy tego samego dnia i w tej samej lokalizacji (ta sama ulica, to samo osiedle) wykonane zostaną 2 zlecenia o takim samym zakresie. Przykład: kompletna kontrola termowizyjna domu 1-rodzinnego (wraz z pełnym raportem ISO PN-EN), zamiast 500 zł netto, kosztować będzie 400 zł netto za dom, o ile przedmiotem są 2 zlecenia, jedno po drugim.

W przypadku zlecenia dot. 3 obiektów lub więcej, cena zostaje obniżona o 150 zł netto za obiekt. Przykład: kompletna kontrola termowizyjna domu 1-rodzinnego, zamiast 500 zł netto, kosztować będzie 350 zł netto za dom, o ile przedmiotem są 3 zlecenia lub więcej, jedno po drugim.

Promocja jest nieograniczona w czasie, warunkiem wykonania zleceń są odpowiednie warunki środowiskowe.