Termowizja pozwala rejestrować i przetwarzać niewidoczne gołym okiem promieniowanie podczerwone emitowane przez wszystkie obiekty o temperaturze wyższej niż -273 stopni Celsjusza. Zdjęcia wykonane tą techniką nazywamy termogramami, uzyskiwane są za pomocą kamery termowizyjnej.

Pionierem w dziedzinie podczerwieni i światowym liderem w produkcji kamer termowizyjnych jest amerykańska firma FLIR Systems. FLIR Systems (jeszcze jako AGA / Agema) opracował pierwszą na świecie komercyjną kamerę termowizyjną (1965 r.), pierwszą akumulatorową przenośną kamerę termowizyjną (1973 r.), pierwsze system do rejestracji w czasie rzeczywistym o podwójnej długości fal (1978 r.) czy też pierwszą kamerę termowizyjną niewymagającą chłodzenia (Agema 570, 1997 r.). FLIR Systems jest dziś największym i najbardziej renomowanym producentem sprzętu termowizyjnego na świecie.

Pojęcie „termowizja” także pochodzi od pierwszej kamery (AGA-Thermovision), opracowanej przez FLIR (AGA / Agema).

Device

Pierwotnym zastosowaniem termowizji był sektor wojskowy, obecnie termowizja stosowana jest w szeregu innych dziedzin: budownictwo, energetyka, ciepłownictwo, przemysł, medycyna i inne – jako metoda diagnostyczna o dużych możliwościach.

W budownictwie, termowizja stosowana jest m.in. dla celów termomodernizacji (przed i po), oceny stanu technicznego (wykrywanie wad), remontów itp. Stosowana jest także (powinna być) dla potrzeb sporządzania audytu energetycznego – od 2009 r. każdy nowy budynek musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej (tzw. certyfikat energetyczny), a dobrze sporządzone świadectwo opiera się m.in. na wynikach uzyskanych z kontroli termowizyjnej.

Kontrole termowizyjne są też szeroko wykorzystywane w innych dziedzinach, głównie w energetyce, ciepłownictwie i niektórych gałęziach przemysłu, w mniejszym stopniu także w diagnostyce medycznej, ratownictwie itp.

Zobacz też: strona www firmy FLIR