Świadczymy ponadto usługi z zakresu:

1. weryfikacji budowlanej budynków deweloperskich (mieszkania, domy) przeznaczonych do odbioru, w zakres usługi wchodzi:
 • weryfikacja wymiarów pomieszczeń,
 • sprawdzenie jakości tynków i krzywizny ścian,
 • sprawdzenie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej, wod-kan, CO,
 • kontrola stolarki okiennej i drzwiowej,
 • kontrola podłóg, posadzek (poziomy, dylatacje),
 • kontrola balkonów, loggi, tarasów (spadki, obróbki blacharskie),
 • kontrola miejsc parkingowych (wymiary, spadki),
 • kontrola komórek lokatorskich (wymiary);

 • 2. pełnienia funkcji kierownika budowy,
  3. pełnienia funkcji inspektora nadzoru,
  4. zmiany konstrukcyjne w projektach,
  5. pełnienia funkcji koordynatora robót budowlanych lub remontowych,
  6. doradztwo techniczne,

  Wszystkie powyższe prace są wykonywane w oparciu o odpowiednie normy i zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót budowlanych.