Normy określające maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła U w odniesieniu do jednorodzinnych budynków mieszkalnych:

1. Ściany zewnętrzne:

a) przy temperaturze pomieszczeń >16°C:

 • ściany zewnętrzne o budowie warstwowej, z izolacją cieplną z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła niewiększym od 0,05 W/(mK): 0,3 W/(m2K)
 • ściany zewnętrzne pozostałe: 0,5 W/(m2K)

 • b) przy temperaturze pomieszczeń do 16°C: 0,5 W/(m2K)

  2. Ściany wewnętrzne: 1,0 W/(m2K)

  3. Drzwi zewnętrzne wejściowe: 2,6 W/(m2K).

  4. Okna i drzwi balkonowe przy temperaturze pomieszczeń >16°C:

 • w I, II i III strefie klimatycznej: 2,6 W/(m2K)
 • w IV i V strefie klimatycznej: 2,0 W/(m2K)
 • Warszawa i okolice znajdują się w III strefie klimatycznej.

  5. Okna połaciowe przy temperaturze >16°C: 2,0 W/(m2K)

  6. Stropy i stropodachy pod nieogrzewanymi poddaszami:

 • przy temperaturze pomieszczeń >16°C: 0,3 W/(m2K)
 • przy temperaturze pomieszczeń do 16°C: 0,5 W/(m2K)