To zagadnienie potraktujemy dość skrótowo (postaramy się jednak to zrobić obiektywnie). Mamy nadzieję, że pozwoli na pełniejszą ocenę zagadnienia termowizji, przekona niezdecydowanych, ale i pomoże uniknąć nieporozumień.

Z jednej strony skuteczność. Jest nie do osiągnięcia innymi metodami. Termowizja praktycznie nie pozwala na przeoczenie jakichkolwiek wad – warunkiem jest jednak, aby był dostęp wizualny do kontrolowanego obszaru. Szukając wad izolacji, musi być więc zapewniony dostęp wizualny do ścian, okien, drzwi. Wykonując kontrole izolacyjności wewnątrz budynków, przeoczymy punktowe wady izolacji ściany, jeśli ściana będzie zasłonięta kanapą. W przypadku np. wycieku wody/awarii hydraulicznej, poprosimy Państwo o pomoc w odsłonięciu podłogi - np. poprzez odsłonięcie leżącego na niej dywanu.

Na dokładność kontroli termowizyjnej ma jednak wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest odpowiednia aparatura oraz oprogramowanie analityczne (więcej czytaj tutaj).

Device

Dokładny pomiar rozkładu temperatury wymaga też dodatkowych zabiegów, których celem jest przede wszystkim określenie tzw. emisyjności badanej powierzchni oraz określenie wpływu otoczenia na wynik pomiaru (kontrolę musi przeprowadzać osoba przeszkolona i doświadczona, nie może to być osoba bez kwalifikacji). Podczas kontroli np. jakości termoizolacyjnej budynków, stosuje się na ogół podejście porównawcze i jakościowe, mające na celu zidentyfikowanie miejsc, gdzie problemy występują, czasem jednak (nie zawsze) unikając ustalenia powodu, dla którego problemy powstają. Wynika to też np. z tego, że osoba przeprowadzająca kontrolę termowizyjną nie ma wiedzy na temat wykorzystanego do budowy materiału, grubości wykorzystanego do izolacji styropianu czy parametru współczynnika przenikania ciepła danego modelu okna (więcej tutaj). Wyniki kontroli mają więc charakter jakościowo-porównawczy, są one jednak wystarczające w zdecydowanej większości przypadków dla celów określenia istotności wad i zaplanowania ewentualnych prac modernizacyjnych (poprawa izolacji, uszczelnienie drzwi, wymiana okien, itp.).

W przypadku stwierdzenia wad, są one – o ile jest takie zapotrzebowanie ze strony Zlecającego – odpowiednio udokumentowane (więcej tutaj), wskazując na miejsca ich występowania.

Zobacz też:
Jakie są warunki do przeprowadzenia kontroli?
Gdzie są największe straty ciepła?
Jaka temperatura jest optymalna w domu?
Co to jest komfort cieplny?
Co to znaczy dom energooszczędny?
Jakie są normy przenikania ciepła?
Jakie są normy określające izolacyjność cieplną?