Podczas kontroli z wewnątrz budynku mieszkalnego, poza stwierdzeniem problemów jednostkowych (np. punktowego wychłodzenia części ściany), istotne jest także określenie wpływu na tzw. komfort cieplny dla mieszkańca. Z tego powodu, wspomniane punktowe wychłodzenie ściany może mieć znaczący (negatywny) wpływ na komfort cieplny.

Aby komfort cieplny być prawidłowy, zachowana musi być nie tylko odpowiednia dla danego rodzaju pomieszczenia temperatura (więcej tutaj), ale i – co ważne – zrównoważone promieniowanie cieplne ze wszystkich stron danego pomieszczenia, a to oznacza, że żadna ze ścian (w tym powierzchnia okien) nie może wykazywać temperatury znacząco niższej od temperatury wnętrza pomieszczenia.

Różnice powyżej 1 stopnia są najczęściej wskazywane jako wady, mają one wpływ na pogorszony komfort cieplny mieszkańców.

Device

Oceniając komfort cieplny, przyjmuje się także, iż, w jednym pomieszczeniu, 4 stopnie różnicy temperatury pomiędzy dołem pomieszczenia (nad podłogą) a wysokością 1,1 m (wysokość pozycji siedzącej człowieka) powoduje dyskomfort, bez względu na to, czy średnią temperaturę w pomieszczeniu oceniamy jako komfortową.

Znaczenie ma także rodzaj systemu ogrzewania. Najbardziej zbliżony do naturalnego profil komfortu cieplnego osiąga się, wykorzystując ogrzewanie podłogowe; ogrzewanie konwekcyjne (grzejniki) przy ścianach wewnętrznych zapewniają zbliżony komfort jedynie na wysokości dorosłego człowieka w pozycji stojącej, gorszy natomiast przy podłodze.

Punkt rosy. Jest to temperatura, poniżej której – przy danym ciśnieniu i danym składzie gazów – może rozpocząć się proces skraplania. W praktyce chodzi więc o to, że jeśli temperatura (nie tylko całego pomieszczenia, ale i niewielkiego nawet fragmentu np. ściany czy podłogi) jest niższa od temperatury punktu rosy (co sprawdzamy podczas kontroli termowizyjnej), może dochodzić do skraplania w tym miejscu wody, powstania pleśni i zagrzybienia. Jest o zawsze szkodliwe nie tylko do budynku i dla jego izolacji, ale i dla zdrowia mieszkańców.

Na komfort cieplny wpływ na także ruch powietrza w pomieszczeniu. Ruch powietrza może być spowodowany nadmierną wentylacją, a ta może wynikać nie tylko z nieprawidłowo zastosowanych kanałów wentylacyjnych, ale i z nieszczelnością okien i drzwi, a także z odwróceniem ciągu w kanałach wentylacyjnych (które stają się nawiewne, a nie wyciągowe). Prędkość powietrza nie powinna być większa niż 0,1 – 0,2 m/s, w przeciwnym razie odczuwamy przeciąg.