Podstawowym celem kontroli jest identyfikacja tzw. „gorących punktów”. Dotyczy to każdego typu urządzenia, w którym lub na którym mogą wystąpić przeciążenia i przegrzania. Poprzez wykrycie anomalii temperaturowych, określane są miejsca do podjęcia działań zapobiegawczych, przed wystąpieniem awarii. Zakres usług:

  • lokalizacja przebiegu sieci ciepłowniczej,
  • kontrola pracy kotłów,
  • badanie izolacji termicznej rurociągów, turbin, generatorów, kanałów, itp.,
  • badanie drożności rur,
  • lokalizacja wycieków i nieszczelności,
  • wykrywanie uszkodzeń wymienników ciepła,
  • ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń,
  • ocena stanu technicznego kominów, elektrofiltrów, przewodów, przekładni, reduktorów, transformatorów, prądnic, rozdzielnic, przekładników, bezpieczników, sieci przesyłowych, itp.
  • lokalizowanie pęknięć, ubytków i uszkodzeń.
  • inne, zgodnie ze zleceniem.