Domem energooszczędnym można nazwać taki dom, w którym istnieje niskie zapotrzebowanie na ciepło. Dom taki wybudowany jest w technologii gwarantującej niski współczynnik przenikania ciepła poszczególnych elementów (ściany, drzwi, okna, itp.) i efektywną wentylację.

Wyznacznikiem domu energooszczędnego jest wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło (E). Wskaźnik ten informuje o ilości ciepła zużywanego do ogrzania domu w typowym sezonie grzewczym. Domem energooszczędnym jest dom, co do którego wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło nie przekracza wartości 70 kWh/(m2*rok), tj. 26 kWh/(m3*rok).

Należy też pamiętać, że obniżając temperaturę ogrzewanych pomieszczeń np. podczas snu mieszkańców albo w chwilach, kiedy nie ma ich w domu (są w pracy, szkole), jednocześnie utrzymując optymalną temperaturę w chwilach, kiedy mieszkańcy są w domu, można ograniczyć koszty ogrzewania nawet o 30%.

Dodatkowych oszczędności należy szukać w parametrach, związanych z jakością termiczną (szczelność, izolacja, itp.), będących szeroko omawianymi na naszej stronie www w pozostałej części materiałów.